Skip to product information
1 of 1

Barmakids Press

سقوط سلطنت

سقوط سلطنت

Low stock: 2 left

Regular price $13.00
Regular price $15.00 Sale price $13.00
Sale Sold out
Tax included.

   اثر "سقوط سلطنت" گزارشی از چشم دیدهای رویداد 26 سرطان سال 1352 میباشد که به دوره چهل سالۀ پادشاهی محمد ظاهر شاه در افغانستان، نقطه پایان گذاشت و نظام نوین جمهوری را به مردم افغانستان به معرفی گرفت.

   آنچه این اثر را بیشتر ارزشمند و شایسته خوانش میسازد، همانا نقش مولف آن است که یک افسـر نظامی بود و نقش کلیدی را در سقوط سلطنت و اعلام جمهوریت اول، تحت رهبری سردار محمد داود بر عهده داشت.

   مولف، جناب عبدالحمید محتاط که در نخستین کابینه جمهوری به حیث وزیر مخابرات تعیین گردید، متعاقب آن در حکومات بعدی مقامهای بلندی را مانند سفیر، معاون صدراعظم و معاونیت ریاست جمهوری، بدوش داشت.

   بدون تردید خوانندگان گرامی با مطالعۀ این اثر، با اوضاعی که موجب سقوط نظامی سلطنت گردید که ریشه آن به 226 سال قبل از این رویداد، در تاریخ کشور به درازا میکشید و با شخصیت هایی که نقش مهمی را در قیام مسلحانه ایفأ نمودند، آشنا خواهند شد. بویژه که این اثر دو ماه بعد از رویداد تاریخی 26 سرطان به نگارش گرفته شده است.

   در حقیقت امر، اثر "سقوط سلطنت" سر آغازِ سلسله دو اثر دیگری میباشد که حوادث بین سالهای 1978 و 1992 را در بر میگیرد و زیر عناوین "سقوط دوم، جمهوریت اول" و "سقوط سوم، جمهوریت دوم" به چاپ رسیده است.

   بنابراین، برای آنانی که علاقمندی به تاریخ افغانستان دارند و رویدادهای دهۀ هفتاد و هشتاد را دنبال میکنند، توصیه میگردد این آثار را از طریق لینک های ذکر شده در این کتاب، به دست آورند.


View full details
 • Worldwide Shipping

  Order Online and get your Product Delivered to Your Door

  توزیع کتاب شما در سراسر جهان

 • Secure Payments

  Unlock Peace of Mind with Secure Payments

  خریداری آنلاین مطمئن

 • Pathway to Publishing

  Empowering Aspiring Authors to Unleash their Stories

  کمک به نویسندگان برای انتشار کتاب

 • Print & eBooks

  From Manuscript to Worldwide Reach: Print and Digital Publishing

  چاپ معمولی و چاپ دیجیتال

Get your book published!

Unleash Your Story! From tailored formatting to captivating cover design, we navigate you through the seamless journey of publication and distribution.

ما به شما در تمام مراحل انتشار کتاب تان از قالب‌بندی تا طراحی تا توزیع کمک خواهیم کرد