Skip to content
Get your book published ➩
Get your book published ➩

Country

BarmaKids Blogs

RSS
 • !خورشید خنک‌خورده" رونمایی شد"
  February 15, 2024

  !خورشید خنک‌خورده" رونمایی شد"

    «خورشید خنک¬خورده» رونمایی شد! بعد از ظهر پانزدهم بهمن/ دلو 1402 خورشیدی از مجموعه شعر«خورشید خنک خورده » اثر هلال فرشیدورد شاعر جوان افغانستان در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی در شهر تهران رونمایی گردید. این محفل که با حضور...

  Read now
 • ! دیدار با استاد شفیعی کدکنی
  February 15, 2024

  ! دیدار با استاد شفیعی کدکنی

    ! بماند به یادگار ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ از روزهای بسیار خوب و ارزشمند من در تهران بود. در این روز از دیدار استاد محمدرضا شفیعی کدکنی بسیار خوشحال شدم، از دیدار شخصیتی که سال‌های سال رسالتمندانه و با قوت...

  Read now
 • بررسی و نقد فرمالیستی شعر «و آفتاب نمیمیرد» اثر واصف باختری
  November 18, 2023

  بررسی و نقد فرمالیستی شعر «و آفتاب نمیمیرد» اثر واصف باختری

                بررسی و نقد فرمالیستی شعر «و آفتاب نمیمیرد» اثر واصف باختری                             هلال احمد محب «فرشیدورد»   چکیده واصف باختری مطرحترین چهرهی شعر نیمایی در افغانستان است. او نه تنها در عرصهی شعر نیمایی...

  Read now
 • نگاه مختصری به سرگذشت ساکاها
  June 17, 2023

  نگاه مختصری به سرگذشت ساکاها

  نگاه مختصری به سرگذشت ساکاها جناح غربی رودخانه دنیپر برفراز تپه، قبه های طلایی کلیسای ارتدکس جلایش خیره کننده ی دارد. نخستین بار آئین مسیحی توسط ولادیمیر (978-1015م ) و یاروسلاو (1019-1054م) در این سرزمین  تبلیغ و بحیث دین رسمی...

  Read now
 • نام های برخی از ایزدان عصر کوشانی و اثرهای باقیمانده آن در ادب والسنه افغانستان
  June 17, 2023

  نام های برخی از ایزدان عصر کوشانی و اثرهای باقیمانده آن در ادب والسنه افغانستان

  نام های برخی از ایزدان عصر کوشانی و اثرهای باقیمانده آندر ادب والسنه افغانستانمدارا و تسامح از پذیرفتن کیش و آئین، یکی از خصایص عص رکوشانیهاست و بنابر مسکوکات و سنگ نبشته های این دوره که بمعنی اعم از قرن...

  Read now